Recent Changes

Sunday, March 16

 1. page Menetelmiä edited Tietyn menetelmät tukevat oppijalähtöistä työskentelyä. Kootaan tälle sivulle menetelmäpankkia. Men…
  Tietyn menetelmät tukevat oppijalähtöistä työskentelyä. Kootaan tälle sivulle menetelmäpankkia. Menetelmät voivat olla suunnattu opettajalle opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tai menetelmät voivat olla suunnattu oppijalle opiskelun toteuttamiseen.
  Suunnittelumetodit
  Adding Support Skills for European Teachers-projekti (ASSET, EU / Socrates)
  Oppijalähtöisen suunnittelun metodit

  Portfolio-oppiminen
  Stadin eKampuksen wiki http://eportfolio.meke.wikispaces.net/
  (view changes)
  7:27 am

Wednesday, November 27

 1. page Oppijan rooli edited ... jaettu vastuu osallisuus yhteiseen tarinaan ... FB-profiilisivulla julkisessa keskustelun…
  ...
  jaettu vastuu
  osallisuus yhteiseen tarinaan
  ...
  FB-profiilisivulla julkisessa keskustelunavauksessa: Ilonakeskustelunavauksessa ja Google+:ssa:
  Ilona
  Laakkonen muistutti:muistutti FB:ssä: "Osallisuus on
  (view changes)
  8:50 am
 2. page home edited Oppijalähtöiset menetelmät ... omilla ehdoillaan, kuultuna. kuultuna, huomioituna, vastuussa…

  Oppijalähtöiset menetelmät
  ...
  omilla ehdoillaan, kuultuna.kuultuna, huomioituna, vastuussa.
  Tervetuloa mukaan rakentamaan tätä wikiä. Wikiin kootaan kirjallisuuslähteistä, tutkimuksista, menetelmäoppaista, sosiaaliseen mediaan jaetuista vinkeistä ja monilukuisista hankkeista poimittuja helmiä. Hankkeet voivat myös suoraan tulla tuomaan tuotoksiaan tähän wikiin. Hankkeen logot saa liittää sivupalkkiin (edit navigation).
  Sisältörungon suunnittelua voi tehdä avoimella miellekartalla:
  (view changes)
  8:42 am
 3. page home edited Oppijalähtöiset menetelmät ... syntyvä aineistopaketti oppijalähtöisen oppijalähtöistä opet…

  Oppijalähtöiset menetelmät
  ...
  syntyvä aineistopaketti oppijalähtöisenoppijalähtöistä opetuksen suunnittelua ja ja suunnitteluosaamiseen tähtäävää opettajien kouluttamista varten. Oppija aidossa roolissa, dialogissa, yhdessä tekijänä, toimijana, osallisena, omilla ehdoillaan, kuultuna.
  Tervetuloa mukaan rakentamaan tätä wikiä. Wikiin kootaan kirjallisuuslähteistä, tutkimuksista, menetelmäoppaista, sosiaaliseen mediaan jaetuista vinkeistä ja monilukuisista hankkeista poimittuja helmiä. Hankkeet voivat myös suoraan tulla tuomaan tuotoksiaan tähän wikiin. Hankkeen logot saa liittää sivupalkkiin (edit navigation).
  Sisältörungon suunnittelua voi tehdä avoimella miellekartalla:
  (view changes)
  8:41 am
 4. page Oppijan rooli edited ... jaettu vastuu osallisuus yhteiseen tarinaan Aiheesta keskustelua mm. Anne Ronkaan FB-profii…
  ...
  jaettu vastuu
  osallisuus yhteiseen tarinaan
  Aiheesta keskustelua mm. Anne Ronkaan FB-profiilisivulla julkisessa keskustelunavauksessa: Ilona Laakkonen muistutti: "Osallisuus on se juttu. Oppijalähtöisyys on eri asia kuin oppijakeskeisyys: jälkimmäinen huomioi oppijan näkökulman, mutta edelleen ylhäältä käsin, kun taas oppijalähtöisyys on ennen kaikkea juuri osallistumisen mahdollistamista. Miksi tehdä oppijakeskeistä oppimisen designia, kun voi mennä vähän pidemmälle ja antaa oppijoille aidon mahdollisuuden osallistua myös jopa päätöksentekoon ja yhteisen tarinan luomiseen? Näin saattaisi syntyä ihan oikeaa sitoutumista (engagement) ja yhteisöllisyyttä."
  (view changes)
  8:14 am
 5. page Oppijan rooli edited Oppijalähtöisyys ei lähtökohtaisesti voi rakentua opetuksen toteuttajien suunnittelutyönä, vaan opp…
  Oppijalähtöisyys ei lähtökohtaisesti voi rakentua opetuksen toteuttajien suunnittelutyönä, vaan oppijoilla täytyy olla vuorovaikutuksellinen ja dialoginen rooli oppijalähtöisen opetuksen eri vaiheissa. Millä tavalla oppijat voivat olla osallisina?
  NiinaNina Rantapuu on
  13.11.2013 Oppilaiden osallisuudesta
  Hän referoi ja reflektoi koulutusta, johon osallistuu. Bloggauksessa hän viittaa Ulla Rasimuksen toteamukseen, että osallisuus on eri asia kuin osallistuminen, sillä osallisuus on paljon laajempi käsite. Sitä voi jaotella näin:
  (view changes)
  8:09 am
 6. page Oppijan rooli edited Oppijalähtöisyys ei lähtökohtaisesti voi rakentua opetuksen toteuttajien suunnittelutyönä, vaan op…
  Oppijalähtöisyys ei lähtökohtaisesti voi rakentua opetuksen toteuttajien suunnittelutyönä, vaan oppijoilla täytyy olla vuorovaikutuksellinen ja dialoginen rooli oppijalähtöisen opetuksen eri vaiheissa. Millä tavalla oppijat voivat olla osallisina?
  Niina Rantapuu on pohtinut blogissaan teemaa:
  13.11.2013 Oppilaiden osallisuudesta
  Hän referoi ja reflektoi koulutusta, johon osallistuu. Bloggauksessa hän viittaa Ulla Rasimuksen toteamukseen, että osallisuus on eri asia kuin osallistuminen, sillä osallisuus on paljon laajempi käsite. Sitä voi jaotella näin:
  sosiaalinen osallisuus
  tiedollinen osallisuus
  päätöksentekoon osallistuminen
  jaettu vastuu
  osallisuus yhteiseen tarinaan

  (view changes)
  7:44 am

More