Oppijalähtöisyys ei lähtökohtaisesti voi rakentua opetuksen toteuttajien suunnittelutyönä, vaan oppijoilla täytyy olla vuorovaikutuksellinen ja dialoginen rooli oppijalähtöisen opetuksen eri vaiheissa. Millä tavalla oppijat voivat olla osallisina?

Nina Rantapuu on pohtinut blogissaan teemaa:
13.11.2013 Oppilaiden osallisuudesta
Hän referoi ja reflektoi koulutusta, johon osallistuu. Bloggauksessa hän viittaa Ulla Rasimuksen toteamukseen, että osallisuus on eri asia kuin osallistuminen, sillä osallisuus on paljon laajempi käsite. Sitä voi jaotella näin:
  1. sosiaalinen osallisuus
  2. tiedollinen osallisuus
  3. päätöksentekoon osallistuminen
  4. jaettu vastuu
  5. osallisuus yhteiseen tarinaan


Aiheesta keskustelua mm. Anne Ronkaan FB-profiilisivulla julkisessa keskustelunavauksessa ja Google+:ssa:

Ilona Laakkonen muistutti FB:ssä: "Osallisuus on se juttu. Oppijalähtöisyys on eri asia kuin oppijakeskeisyys: jälkimmäinen huomioi oppijan näkökulman, mutta edelleen ylhäältä käsin, kun taas oppijalähtöisyys on ennen kaikkea juuri osallistumisen mahdollistamista. Miksi tehdä oppijakeskeistä oppimisen designia, kun voi mennä vähän pidemmälle ja antaa oppijoille aidon mahdollisuuden osallistua myös jopa päätöksentekoon ja yhteisen tarinan luomiseen? Näin saattaisi syntyä ihan oikeaa sitoutumista (engagement) ja yhteisöllisyyttä."