Mitä tarkoitamme, kun puhumme oppijalähtöisyydestä tai siitä, että oppija on keskiössä?

Oppijalähtöisyys oppimisen henkilökohtaistamisena

Oppijalähtöisyys henkilökohtaisina oppimisen polkuina
 • erilaisia mahdollisuuksia opiskella sama asia tai opetella sama taito
 • oppijan omat valinnat
 • harrastuneisuuden huomioiminen, mm. joku voi mennä syvemmälle aiheeseen, jota harrastaa koulun ohella
 • ohjauksen ja tuen rooli henkilökohtaisella oppimispolulla
 • oppijan ymmärtämällä kielellä ilmaistut tavoitteet ja osaamisen / tietämisen tasot apuna omalla oppimispolulla etenemisessä (arviointimatriisit)

Oppijalähtöistä työskentelyä tukeva oppimisympäristö
 • erilaiset tilat yksin työskentelylle ja yhdessä työskentelylle
 • mahdollisuus hyödyntää teknologiaa ja muita apuvälineitä
 • henkilökohtaiset verkko-oppimisen ympäristöt (PLE) ja verkostot (PLN) ja kuinka ne mahdollistetaan ja rakennetaan
 • henkilökohtainen elinikäinen ja elämänlaajuinen oppimisympäristö
 • henkilökohtaista oppimisympäristöä ei voi sitoa organisaatiokohtaisen oppimisympäristön sisälle, sillä se ei seuraa oppijaa yli oppilaitosrajan

PLE:n keskeisiä piirteitä Laakkosen ja Juntusen mukaan (siteeraavat mm. Punien artikkelia Learning Spaces vuodelta 2007):
 • vastaa e-oppimisen haasteisiin: tukea sekä henkilökohtaiselle että yhteisölliselle työskentelylle
 • takaa oppimateriaalien saavutettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta
 • tukee kehittymistä itsenäiseksi ajattelijaksi
 • on turvallinen käyttää, käyttäjä voi säädellä yksityisyyttä
 • on oppimista, ei kontrollointia varten
 • edistää luovuutta ja joustavuutta
 • tukee erilaisia oppimistyylejä
 • opettajan rooli muuttuu, ei katoa
 • oppijat aktiivisia sisällön rakentajia, eivät vain vastaanottajia
 • muodoltaan vaihtelevat ympäristöt (käyttäjän, organisaation ja teknologian mukaan)
 • kulkee oppijan mukana elämänlaajuisissa ja – mittaisissa prosesseissa
 • on ennemminkin filosofia tai konsepti kuin tietty teknologinen ratkaisu

Lähteitä:

Jyväskylän yliopisto ja OPH:
http://www.peda.net/veraja/oppijat/
Laakkonen, Ilona & Juntunen, Merja (2010). Tulevaisuuden oppimisympäristöt? Henkilökohtaiset ja avoimet oppimisen tilat. (PDF)