Tietyn menetelmät tukevat oppijalähtöistä työskentelyä. Kootaan tälle sivulle menetelmäpankkia. Menetelmät voivat olla suunnattu opettajalle opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tai menetelmät voivat olla suunnattu oppijalle opiskelun toteuttamiseen.

Suunnittelumetodit

Adding Support Skills for European Teachers-projekti (ASSET, EU / Socrates)

Portfolio-oppiminen